Besök av Göteborgs Lucia

Idag fredagen den 6/12 får vi finbesök av Göteborgs Lucia med elever ifrån Hvitfeldtska klockan 14.00 i Johannessalen.