Besök på Vasahemmet

Välkommen att boka besök för att träffa din närstående!

Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka din närstående. För att kunna erbjuda säkra besök samt begränsa risken för smittspridning har vi vissa besöksrutiner. Bland annat behöver du boka in ditt besök till din närstående. Denna rutin gäller tillsvidare. 

Boka ditt besök hos någon av oss på Vasahemmets administration.

För att boka ett besök hör du av dig till oss. Vi kommer tillsammans överens om tid som passar för besök, max 2 närstående per besök och endast i respektive lägenhet och ej i gemensamma utrymmen såsom vardagsrum, kök m.m. Vid fint väder går det självklart fortfarande bra att ha besöket utomhus. Vi uppmuntrar till promenader i närområdet. Om någon vill ta hem sin närstående eller åka på utflykt gäller redan bestämda karantänsregler. Den rutinen är inte förändrad.

Tidsbokning måndag-fredag 10.00-15.00

Telefon: 031-722 59 07

Besöken kommer att kunna bokas in dagligen mellan 11.00-15.00 samt 16.30-19.30.

Vi möter dig i entrén

Då vi fortfarande har en stängd entré tar en värd eller undersköterska emot dig i entrén vid överenskommen tid. Vi följer dig till din närståendes lägenhet samt följer dig ut till entrén när besöket är över. Bor din närstående i läg X01-X06 hänvisar vi till att använda uppgång Karl Gustavsgatan 12A, bor din närstående i läg X07-X12 hänvisar vi till uppgång Karl Gustavsgatan 12 B.

Anledningen till att vi följer dig till och från lägenheten är för att begränsa antalet personer i samma utrymme.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna samt använd gärna visir

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och du får gärna använda visir under hela besöket. Vid kontakt närmare än 1 meter måste visir användas. Vi tillhandahåller visir.

Stanna hemma om du är sjuk

Pandemin är inte över och därför är det viktigt att även i höst fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd samt stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. 

Om ny smitta uppstår

Som vid alla smittor kan det uppstå lokala utbrott, och då kommer besöksrutinerna ändras. Om det blir aktuellt får du som närstående information om det.

Besökslogg hjälper oss spåra vid eventuell smitta

När du bokar ett besök skriver vi ner ditt besök i en besökslogg, Besöksloggen är ett viktigt redskap för oss om eventuell smitta upptäcks på avdelningen, den hjälper oss då i smittspårningen.

Om en boende eller personal på äldreboendet får konstaterad smitta av covid-19 kan samordningsansvarig vårdcentral med läkare besluta om smittspårning. 

Vid det tillfället kan vi använda bland annat besöksloggen för att se vilka som varit i kontakt med den smittade personen, och utefter det testas samtliga. Syftet är att stoppa fortsatt smittspridning.

I besöksloggen skriver vi besökares fullständiga namn och telefonnummer, vem som fått besök samt tid och datum. Informationen sparar vi i högst en månad.

Har du några frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta äldreboendets verksamhetschef

Inger Nilsson Azulay

031-722 59 02