Höstens närståendeträffar

Alla närstående hälsas varmt välkomna på höstens träffar.

Vån 1 3 november kl. 18.00

Vån 2 och 3 14 november kl. 18.00

Vån 4 och 5 22 november kl. 18.00