Vem får bo på Vasahemmet?


För att bli anvisad lägenhet på Vasahemmet krävs ett biståndsbeslut. Rätten till bistånd utreds och beslutas av berörd stadsdel utifrån de riktlinjer som gäller i Göteborgs Stad.

Var och en måste själv ansöka om bistånd. Biståndsbeslutet betyder dock inte att det omedelbart alltid finns en lägenhet som är ledig att flytta in i.