Aktiviteter


Som boende på Vasahemmet erbjuds du en rad olika aktiviteter som du kan delta i efter intresse och lust. Det kan vara till exempel samtalsgrupp, gruppgymnastik, högläsning, musikstunder och filmvisning.
Närheten till Betlehemskyrkan gör också att man lätt kan delta i kyrkans aktiviteter, bland annat gudstjänster, konserter, bibelstudier och föredrag.