Förutsättningar för Vasahemmets verksamhet


Till grund för verksamhetens inriktning och mål ligger, vid sidan av avtalet med kommunen, det regelverk enligt vilket verksamheten ska bedrivas. Regelverket bygger huvudsakligen på Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt Göteborgs Stads mål- och inriktningsplaner för äldreomsorgen.

 

Plats för bilder och länkar till bland annat Göteborgs Stad.