Värdegrund


Vi har formulerat vår värdegrund i ett antal punkter som sammanfattar vad vi står för och vill åstadkomma:

• Vi erbjuder ett boende som präglas av kristna
värderingar.
• Vi tror på varje människas lika, unika och
okränkbara värde.
• Vi bemöter våra boende, de närstående och
varandra med värme och respekt.
• Vi strävar efter att ge de boende ett värdigt liv och
bästa möjliga välbefinnande.
• Vi vill försöka att alltid sätta guldkant på de
boendes tillvaro och göra det lilla extra vi kan av
varje situation.
• Vi har ett genuint intresse för varje enskild
boende och är lyhörda när det gäller synpunkter
och önskemål
• Vi skapar tillsammans en hemtrevlig och trygg
miljö som rymmer såväl vardag som fest.
• Vi vill att det för den som så önskar ska finnas
utrymme för samtal och frågor kring existens, tro,
liv och död.
• Vi vill ha ett arbetsklimat som kännetecknas av
delaktighet, omtanke om varandra och samarbete
över gränserna.
• Vi har höga ambitioner och strävar efter god
kvalitet i allt vi gör