Höga ambitioner


Vi vill vara det äldreboende som man helst väljer. Vi vet att våra boende värderar vår verksamhet högt. I Göteborgs Stads enkätundersökning som besvaras av de boende brukar vi få ett mycket högt betyg. Men vi vet att det inte går att slå sig till ro. Därför arbetar vi hela tiden för att utveckla verksamheten – och det gör vi bäst genom att erbjuda trivsel och omtanke på äldre dar.